Ключевое слово: «оқу-тәрбие үдерісі»

Айтымова Л. М., Мақсотова Т. Т. Оқу-тəрбие үдерісінде “LearningApps.org” сайтының тиімділігі // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2023. – . – URL: http://e-koncept.ru/2023/0.htm
Бұл мақалада оффлайн және онлайн форматта оқу-тәрбие үдерісінде қолданылатын LearningApps.org сайтының ерекшелігі, мүмкіндіктері және тиімділігі туралы жазылған.