Ключевое слово: «гипоксия»

Набиева Ж. Ж., Ерболат Б. Е., Мухиева Г. С. Сөйлеу тілінде бұзылыстары бар балаларға инклюзивті білім беру ерекшеліктері // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – . – URL: http://e-koncept.ru/2021/0.htm
Қоғамның ең бір әлсіз қорғалған мүшелерінің, соның ішінде даму мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірін лайықты қамтамасыз ету, оларға сапалы білім беруді қалыптастыру – көкейкесті мәселелердің бірі.Мақалада осы өзекті тақырып аясында сөйлеу тілінде бұзылысы бар бар балаларға инклюзивті оқыту үрдісін ұйымдастыру жолдары қарастырылған.Мемлекетіміздің әрбір азаматы ұлттық құндылық, әрбір баласы еліміздің ертеңі екенін ескерсек, әрбір мүмкіндігі шектеулі баланың сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау біздің міндетіміз болып табылады.
Шапиров И. Н., Калмыков М. Ю., Ерофеев В. В. ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА КАК МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ЛЕТНОГО СОСТАВА // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2022. – . – URL: http://e-koncept.ru/2022/0.htm
В статье рассматривается важность использования гипоксии в подготовке летчиков.