Ключевое слово: «инклюзивті оқыту»

Куанышкалиева Л. Б., Хасанова И. У. Ерекше балаларға білім беру тәсілі де ерекше болуы қажет // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – . – URL: http://e-koncept.ru/2021/0.htm
Бұл мақалада ерекше балалармен жұмыстың өзіндік ерешелігі сөз болады. Балалардың мүмкіндіктері мен жас ерекшеліктеріне қарай шығармашылыққа жетелейтін тапсырмаларды қолданудың әдiс-тәсiлдері көрсетiледi.
Набиева Ж. Ж., Ерболат Б. Е., Мухиева Г. С. Сөйлеу тілінде бұзылыстары бар балаларға инклюзивті білім беру ерекшеліктері // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – . – URL: http://e-koncept.ru/2021/0.htm
Қоғамның ең бір әлсіз қорғалған мүшелерінің, соның ішінде даму мүмкіндігі шектеулі балалардың өмірін лайықты қамтамасыз ету, оларға сапалы білім беруді қалыптастыру – көкейкесті мәселелердің бірі.Мақалада осы өзекті тақырып аясында сөйлеу тілінде бұзылысы бар бар балаларға инклюзивті оқыту үрдісін ұйымдастыру жолдары қарастырылған.Мемлекетіміздің әрбір азаматы ұлттық құндылық, әрбір баласы еліміздің ертеңі екенін ескерсек, әрбір мүмкіндігі шектеулі баланың сапалы білім алып, азамат болып қалыптасуына жағдай жасау біздің міндетіміз болып табылады.