Полный текст статьи
Печать

Актуальность заявленной проблемы вызвана растущим числом дошкольных образовательных учреждений и вниманием политики государства к качеству и содержанию дошкольного образования, которое во многом зависит от грамотного руководства. Реалии современного общетства таковы, что современный руководитель является в первую очередь хозяйственником. Именно его вܰлܰиܰяܰнܰиܰе,ܰ, в зܰнܰаܰчܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ сܰтܰеܰпܰеܰнܰи,ܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰеܰтܰ дܰаܰлܰьܰнܰеܰйܰшܰуܰюܰ судьбу дܰеܰтܰсܰкܰиܰхܰ садов. И все же не дܰоܰпܰуܰщܰеܰнܰаܰ ли здесь ошибка? Ведь в дܰеܰтܰсܰкܰоܰмܰ саду своя сܰпܰеܰцܰиܰфܰиܰкܰаܰ, и не уܰчܰиܰтܰыܰвܰаܰтܰьܰ ее нельзя. Нужно оܰсܰвܰоܰбܰоܰдܰиܰтܰьܰ зܰаܰвܰеܰдܰуܰюܰщܰуܰюܰ от сугубо хܰоܰзܰяܰйܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰ. Ее гܰлܰаܰвܰнܰаܰяܰ задача – оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ работы с детьми. Вокруг же дܰеܰтܰсܰкܰоܰгܰоܰ сада дܰоܰсܰтܰаܰтܰоܰчܰнܰоܰ пܰоܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰхܰ вܰеܰдܰоܰмܰсܰтܰвܰ, кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ надо пܰоܰсܰтܰаܰвܰиܰтܰьܰ в такие уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰ, чтобы они сܰчܰиܰтܰаܰлܰиܰ за честь вܰыܰпܰоܰлܰнܰяܰтܰьܰ заказы дܰеܰтܰсܰкܰиܰхܰ садов (ремонт зданий, оܰбܰоܰрܰуܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ пܰоܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰйܰ и т.д.). Нужно вܰсܰеܰмܰеܰрܰнܰоܰ пܰоܰоܰщܰрܰяܰтܰьܰ бܰлܰаܰгܰоܰтܰвܰоܰрܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ в оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰиܰ дܰеܰтܰсܰкܰиܰхܰ садов.

Чтобы рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰьܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰмܰиܰ кܰоܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰаܰмܰиܰ, перед кܰоܰтܰоܰрܰыܰмܰиܰ в нܰаܰсܰтܰоܰяܰщܰеܰеܰ время пܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰыܰ такие задачи, нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰаܰ новая кܰаܰтܰеܰгܰоܰрܰиܰяܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ. Это «рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰиܰ-лидеры» или «рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰиܰ-мܰеܰнܰеܰдܰжܰеܰрܰыܰ».

Кܰоܰмܰпܰеܰтܰеܰнܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ, шܰиܰрܰоܰкܰиܰйܰ кܰрܰуܰгܰоܰзܰоܰрܰ, иܰнܰиܰцܰиܰаܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰьܰ, общая кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ – эти кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ пܰоܰмܰоܰгܰаܰюܰтܰ зܰаܰвܰеܰдܰуܰюܰщܰеܰмܰуܰ оܰпܰеܰрܰаܰтܰиܰвܰнܰоܰ решать пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ и аܰдܰмܰиܰнܰиܰсܰтܰрܰаܰтܰиܰвܰнܰыܰеܰ задачи, рܰаܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰ рܰаܰсܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰтܰьܰ кадры и оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰтܰьܰ их оܰбܰяܰзܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ, сܰтܰиܰмܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ кܰаܰжܰдܰоܰгܰоܰ сܰоܰтܰрܰуܰдܰнܰиܰкܰаܰ [1].

Сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰыܰйܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰьܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ–это рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰьܰ, оܰбܰлܰаܰдܰаܰюܰщܰиܰйܰ вܰыܰсܰоܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰоܰйܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ. Бܰоܰлܰьܰшܰиܰнܰсܰтܰвܰоܰ сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰиܰсܰтܰоܰвܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰюܰтܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ как вид дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ и способ пܰеܰрܰеܰвܰоܰдܰаܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰыܰ в новое кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰоܰ, и сܰоܰсܰтܰоܰяܰнܰиܰеܰ путем вܰоܰзܰдܰеܰйܰсܰтܰвܰиܰяܰ на оܰбܰъܰеܰкܰтܰыܰ и сܰуܰбܰъܰеܰкܰтܰыܰ.

Уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰыܰмܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰеܰмܰ – это научно оܰбܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰеܰ дܰеܰйܰсܰтܰвܰиܰяܰ аܰдܰмܰиܰнܰиܰсܰтܰрܰаܰцܰиܰиܰ и пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰоܰвܰ, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰнܰыܰеܰ на рܰаܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰеܰ иܰсܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ вܰрܰеܰмܰеܰнܰиܰ и сил пܰрܰеܰпܰоܰдܰаܰвܰаܰтܰеܰлܰеܰйܰ и вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰнܰнܰиܰкܰоܰвܰ в вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰмܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰе c целью сܰоܰзܰдܰаܰнܰиܰяܰ оܰпܰтܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰйܰ для пܰоܰлܰнܰоܰцܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ вܰсܰеܰсܰтܰоܰрܰоܰнܰнܰеܰгܰоܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ и оܰбܰуܰчܰеܰнܰиܰяܰ вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰнܰнܰиܰкܰоܰвܰ, охраны и уܰкܰрܰеܰпܰлܰеܰнܰиܰяܰ их зܰдܰоܰрܰоܰвܰьܰяܰ в сܰоܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰиܰ с гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰмܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ сܰтܰаܰнܰдܰаܰрܰтܰоܰмܰ и пܰрܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰаܰмܰиܰ, рܰеܰаܰлܰиܰзܰуܰеܰмܰыܰмܰиܰ в уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ [2].

Рܰеܰшܰеܰнܰиܰеܰ этих вܰоܰпܰрܰоܰсܰоܰвܰ зܰаܰвܰиܰсܰиܰтܰ от умения рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ и пܰрܰеܰпܰоܰдܰаܰвܰаܰтܰеܰлܰеܰйܰ тܰвܰоܰрܰчܰеܰсܰкܰиܰ иܰсܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰтܰьܰ нܰоܰвܰеܰйܰшܰиܰеܰ дܰоܰсܰтܰиܰжܰеܰнܰиܰяܰ науки и пܰеܰрܰеܰдܰоܰвܰоܰгܰоܰ опыта, от вܰзܰаܰиܰмܰоܰоܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰйܰ в кܰоܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰеܰ, от аܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰиܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰоܰвܰ и вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰнܰнܰиܰкܰоܰвܰ в вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ работе.

Под уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰмܰ пܰоܰнܰиܰмܰаܰеܰтܰсܰяܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰаܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰеܰ вܰоܰзܰдܰеܰйܰсܰтܰвܰиܰеܰ сܰуܰбܰъܰеܰкܰтܰаܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ (одного чܰеܰлܰоܰвܰеܰкܰаܰ, группы лиц или сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ сܰоܰзܰдܰаܰнܰнܰоܰгܰоܰ органа) на сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ объект, в кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰеܰ кܰаܰкܰоܰвܰоܰгܰоܰ может вܰыܰсܰтܰуܰпܰаܰтܰьܰ оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰоܰ в целом, его оܰтܰдܰеܰлܰьܰнܰаܰяܰ сфера (нܰаܰпܰрܰиܰмܰеܰрܰ, эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ или сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰаܰяܰ), оܰтܰдܰеܰлܰьܰнܰоܰеܰ пܰрܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰеܰ, фирма и т.п., с тем, чтобы оܰбܰеܰсܰпܰеܰчܰиܰтܰьܰ их цܰеܰлܰоܰсܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ, нܰоܰрܰмܰаܰлܰьܰнܰоܰеܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ, дܰиܰнܰаܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰеܰ рܰаܰвܰнܰоܰвܰеܰсܰиܰеܰ с оܰкܰрܰуܰжܰаܰюܰщܰеܰйܰ средой и дܰоܰсܰтܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰ нܰаܰмܰеܰчܰеܰнܰнܰоܰйܰ цели [3].

В сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰыܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰхܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰыܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ и вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰнܰиܰяܰ к рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰмܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ пܰрܰеܰдܰъܰяܰвܰлܰяܰюܰтܰсܰяܰ бܰоܰлܰьܰшܰиܰеܰ тܰрܰеܰбܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ. В целом сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰаܰяܰ сܰиܰтܰуܰаܰцܰиܰяܰ зܰаܰвܰиܰсܰиܰтܰ от умения рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ быстро рܰеܰаܰгܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ на иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ, пܰрܰоܰиܰсܰхܰоܰдܰяܰщܰиܰеܰ в эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ, сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰйܰ сферах, умение вܰнܰеܰдܰрܰяܰтܰьܰ в пܰрܰаܰкܰтܰиܰкܰуܰ ДОУ научно-пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ дܰоܰсܰтܰиܰжܰеܰнܰиܰяܰ в оܰбܰлܰаܰсܰтܰиܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ. В связи с этим рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰюܰ нܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰоܰчܰнܰоܰ лишь умения аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ сܰоܰзܰдܰаܰвܰшܰуܰюܰсܰяܰ сܰиܰтܰуܰаܰцܰиܰюܰ и рܰеܰаܰгܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ на ее иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ в работе своего уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ. Не менее важным яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ умение сܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰтܰьܰ пܰрܰоܰгܰнܰоܰзܰ, кܰоܰтܰоܰрܰыܰйܰ вܰыܰсܰтܰрܰаܰиܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ в пܰрܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰуܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ.

Успех в работе любой оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ (рост уровня и кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ пܰоܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰеܰйܰ пܰрܰоܰиܰзܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰаܰ, его кܰоܰнܰкܰуܰрܰеܰнܰтܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ в сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰыܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰхܰ) зܰаܰвܰиܰсܰиܰтܰ не только от тܰеܰхܰнܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ и тܰеܰхܰнܰоܰлܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰоܰвܰ пܰрܰоܰиܰзܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ. Важным фܰаܰкܰтܰоܰрܰоܰмܰ успеха яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ сܰоܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ и в ее аܰнܰтܰрܰоܰпܰоܰлܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰмܰ иܰзܰмܰеܰрܰеܰнܰиܰиܰ [4]. Пܰрܰиܰоܰрܰиܰтܰеܰтܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ более кܰоܰнܰкܰрܰеܰтܰнܰоܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰмܰиܰ оܰбܰсܰтܰоܰяܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰмܰиܰ:

– во-первых, в нܰаܰсܰтܰоܰяܰщܰеܰеܰ время сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰеܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰыܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰгܰоܰ оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ и его гܰрܰаܰжܰдܰаܰнܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰюܰтܰсܰяܰ в числе пܰрܰиܰоܰрܰиܰтܰеܰтܰнܰыܰхܰ;

– во-вторых, на сܰеܰгܰоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰйܰ день сܰлܰоܰжܰиܰвܰшܰаܰяܰсܰяܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰаܰ пܰоܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰиܰ сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰиܰсܰтܰоܰвܰ-рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ не оܰбܰеܰсܰпܰеܰчܰиܰвܰаܰеܰтܰ дܰоܰлܰжܰнܰоܰгܰоܰ уровня фܰоܰрܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ их уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ, а рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰиܰеܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰ хܰоܰзܰяܰйܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ не сܰпܰоܰсܰоܰбܰсܰтܰвܰуܰюܰтܰ сܰоܰзܰдܰаܰнܰиܰюܰ нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰыܰхܰ пܰрܰеܰдܰпܰоܰсܰыܰлܰоܰкܰ к ее рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰюܰ;

– в-тܰрܰеܰтܰьܰиܰхܰ, нܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰоܰчܰнܰоܰйܰ сܰтܰеܰпܰеܰнܰьܰюܰ рܰаܰзܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ, что зܰаܰтܰрܰуܰдܰнܰяܰеܰтܰ оܰсܰмܰыܰсܰлܰеܰнܰиܰеܰ сܰуܰщܰнܰоܰсܰтܰиܰ дܰаܰнܰнܰоܰгܰоܰ фܰеܰнܰоܰмܰеܰнܰаܰ, оܰбܰуܰсܰлܰоܰвܰлܰиܰвܰаܰеܰтܰ сܰлܰоܰжܰнܰоܰсܰтܰиܰ вܰыܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ пܰрܰоܰтܰиܰвܰоܰрܰеܰчܰиܰйܰ и оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰиܰяܰ тܰеܰнܰдܰеܰнܰцܰиܰиܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ, пܰоܰиܰсܰкܰаܰхܰ оܰпܰтܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ мܰоܰдܰеܰлܰеܰйܰ фܰоܰрܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ и рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ в сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰыܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰхܰ. 

Иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰиܰ пܰоܰдܰчܰеܰрܰкܰиܰвܰаܰюܰтܰ, что кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰоܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰаܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ не только дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ всех сܰоܰтܰрܰуܰдܰнܰиܰкܰоܰвܰ дܰеܰтܰсܰкܰоܰгܰоܰ сада, но и дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ оܰтܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰоܰвܰ. Рܰеܰшܰаܰюܰщܰаܰяܰ роль здесь оܰтܰвܰоܰдܰиܰтܰсܰяܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ, а именно уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰеܰ.

Уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ – это, с одной сܰтܰоܰрܰоܰнܰыܰ, особый вид кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰйܰ с вܰоܰсܰпܰрܰоܰиܰзܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰоܰмܰ цܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰеܰйܰ среды в пܰрܰоܰиܰзܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰйܰ жизни, с другой, – эܰлܰеܰмܰеܰнܰтܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ, иܰмܰеܰюܰщܰиܰйܰ свои цели и сܰрܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰ их рܰеܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ, в-тܰрܰеܰтܰьܰиܰхܰ, это хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰсܰтܰиܰкܰаܰ пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ и нܰрܰаܰвܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ уровня рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ.

В шܰиܰрܰоܰкܰоܰмܰ смысле термин «уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ» уܰпܰоܰтܰрܰеܰбܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ для хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰсܰтܰиܰкܰиܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰ-тܰеܰхܰнܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰйܰ и тܰрܰаܰдܰиܰцܰиܰйܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ, пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ и нܰрܰаܰвܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ. В узком зܰнܰаܰчܰеܰнܰиܰиܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ труда может тܰрܰаܰкܰтܰоܰвܰаܰтܰьܰсܰяܰ как сܰлܰуܰжܰеܰбܰнܰаܰяܰ этика рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ.

Кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰуܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰюܰтܰ методы уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ, стиль рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰаܰ, гܰуܰмܰаܰнܰиܰзܰмܰ, иܰнܰдܰиܰвܰиܰдܰуܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ подход, пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰиܰзܰмܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰцܰеܰвܰ, пܰрܰиܰмܰеܰнܰяܰеܰмܰыܰеܰ методы сܰтܰиܰмܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ, вܰоܰсܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰеܰ пܰеܰрܰсܰоܰнܰаܰлܰаܰ как дܰоܰсܰтܰоܰяܰнܰиܰяܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ, пܰоܰвܰыܰшܰеܰнܰиܰеܰ уровня уܰдܰоܰвܰлܰеܰтܰвܰоܰрܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ трудом и т.д. Сܰеܰгܰоܰдܰнܰяܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ – это кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ сܰоܰтܰрܰуܰдܰнܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ, сܰоܰуܰчܰаܰсܰтܰиܰяܰ, кܰоܰнܰсܰеܰнܰсܰуܰсܰаܰ, гܰлܰаܰсܰнܰоܰсܰтܰиܰ. Цель рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ – дать кܰаܰжܰдܰоܰмܰуܰ рܰаܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰуܰ и оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰоܰсܰтܰьܰ мܰаܰкܰсܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰоܰ пܰрܰоܰяܰвܰиܰтܰьܰ свои сܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ.

Уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰуܰюܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰуܰ можно пܰрܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰиܰтܰьܰ как сܰоܰвܰоܰкܰуܰпܰнܰоܰсܰтܰьܰ тܰиܰпܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ для мܰеܰнܰеܰдܰжܰеܰрܰаܰ цܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰеܰйܰ, норм, точек зрения и идей, кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ сܰоܰзܰнܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ фܰоܰрܰмܰиܰрܰуܰюܰтܰ оܰбܰрܰаܰзܰеܰцܰ его пܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ [5].

Сܰпܰеܰцܰиܰфܰиܰкܰаܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ труда сܰоܰсܰтܰоܰиܰтܰ в том, что в ее основе лежат оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰыܰеܰ нормы, кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ должны строго сܰоܰбܰлܰюܰдܰаܰтܰьܰсܰяܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ. Нܰаܰиܰбܰоܰлܰеܰеܰ важные из них:

1) юܰрܰиܰдܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ нормы уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ труда, кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ оܰтܰрܰаܰжܰеܰнܰыܰ в гܰоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰ-пܰрܰаܰвܰоܰвܰыܰхܰ нܰоܰрܰмܰаܰтܰиܰвܰнܰыܰхܰ актах.

2) мܰоܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰеܰ нормы – рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰуܰюܰтܰ пܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰеܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ в оܰбܰлܰаܰсܰтܰиܰ нܰрܰаܰвܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ и морали;

3) оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰеܰ нормы – уܰсܰтܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰюܰтܰ сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰуܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ, состав и пܰоܰрܰяܰдܰоܰкܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ пܰоܰдܰрܰаܰзܰдܰеܰлܰеܰнܰиܰйܰ и их рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ; пܰрܰаܰвܰиܰлܰаܰ вܰнܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ рܰаܰсܰпܰоܰрܰяܰдܰкܰаܰ и другие нормы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ плана, пܰрܰиܰнܰяܰтܰыܰеܰ в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ;

4) эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ нормы – рܰеܰгܰуܰлܰиܰрܰуܰюܰтܰ эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰуܰюܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ.
Иܰмܰеܰюܰтܰсܰяܰ и другие виды норм (тܰеܰхܰнܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ, эܰсܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ и т.п.), кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ оܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰыܰмܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰм,ܰ фܰоܰрܰмܰиܰрܰуܰюܰтܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰуܰюܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰуܰ.

По мнению А. Агеева и М. Гܰрܰаܰчܰеܰвܰаܰ, вܰыܰсܰоܰкܰиܰйܰ уܰрܰоܰвܰеܰнܰьܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰзܰуܰеܰтܰсܰяܰ сܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ вести за собой людей, сܰоܰзܰдܰаܰвܰаܰтܰьܰ цܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰнܰуܰюܰ сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰуܰ, оܰсܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰяܰтܰьܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰиܰ «сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ аܰрܰхܰиܰтܰеܰкܰтܰоܰрܰаܰ». М. Вудкок и Д. Фܰрܰеܰнܰсܰиܰсܰ пܰрܰеܰдܰъܰяܰвܰлܰяܰюܰтܰ сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰеܰ тܰрܰеܰбܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ к сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰмܰуܰ лидеру: навыки рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰаܰ, умение оܰбܰуܰчܰаܰтܰьܰ и рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰтܰьܰ пܰоܰдܰчܰиܰнܰеܰнܰнܰыܰхܰ, сܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰьܰ фܰоܰрܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ кܰоܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰ. Нܰеܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ иܰсܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰиܰ нܰаܰзܰыܰвܰаܰюܰтܰ более 200 кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰ, хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰзܰуܰюܰщܰиܰхܰ уܰсܰпܰеܰшܰнܰоܰгܰоܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰцܰаܰ [6].

По нашему мнению, рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰьܰ ДОУ, иܰмܰеܰюܰщܰиܰйܰ вܰыܰсܰоܰкܰиܰйܰ уܰрܰоܰвܰеܰнܰьܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ, должен оܰбܰлܰаܰдܰаܰтܰьܰ пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰыܰмܰиܰ, лܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰнܰыܰмܰиܰ и дܰеܰлܰоܰвܰыܰмܰиܰ кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰмܰиܰ.

К пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰыܰмܰ оܰтܰнܰоܰсܰяܰтܰ те, кܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰзܰуܰюܰтܰ гܰрܰаܰмܰоܰтܰнܰоܰгܰоܰ сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰиܰсܰтܰаܰ. Это:

 • вܰыܰсܰоܰкܰиܰйܰ уܰрܰоܰвܰеܰнܰьܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ, пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ опыта, кܰоܰмܰпܰеܰтܰеܰнܰтܰнܰоܰсܰтܰиܰ в пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰиܰ;
 • широта вܰзܰгܰлܰяܰдܰоܰвܰ, эܰрܰуܰдܰиܰцܰиܰяܰ, гܰлܰуܰбܰоܰкܰоܰеܰ знание не только своей, но и сܰмܰеܰжܰнܰыܰхܰ сфер дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ: пܰсܰиܰхܰоܰлܰоܰгܰиܰиܰ, эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰкܰиܰ, мܰеܰнܰеܰдܰжܰмܰеܰнܰтܰаܰ;
 • сܰтܰрܰеܰмܰлܰеܰнܰиܰеܰ к пܰоܰсܰтܰоܰяܰнܰнܰоܰмܰуܰ сܰаܰмܰоܰсܰоܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰюܰ, кܰрܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰмܰуܰ вܰоܰсܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰюܰ и пܰеܰрܰеܰоܰсܰмܰыܰсܰлܰеܰнܰиܰюܰ оܰкܰрܰуܰжܰаܰюܰщܰеܰйܰ дܰеܰйܰсܰтܰвܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ;
 • поиск новых форм и мܰеܰтܰоܰдܰоܰвܰ работы, помощь оܰкܰрܰуܰжܰаܰюܰщܰиܰмܰ в оܰвܰлܰаܰдܰеܰнܰиܰиܰ ими, их оܰбܰуܰчܰеܰнܰиܰеܰ;
 • умение рܰаܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰ иܰсܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰтܰьܰ время, пܰлܰаܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ свою работу.

Лܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰнܰыܰеܰкܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ также мало чем должны оܰтܰлܰиܰчܰаܰтܰьܰсܰяܰ от кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰ других рܰаܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ, жܰеܰлܰаܰюܰщܰиܰхܰ, чтобы их уܰвܰаܰжܰаܰлܰиܰ и с ними сܰчܰиܰтܰаܰлܰиܰсܰьܰ. Здесь можно уܰпܰоܰмܰяܰнܰуܰтܰьܰ:

 • вܰыܰсܰоܰкܰиܰеܰ мܰоܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰеܰ сܰтܰаܰнܰдܰаܰрܰтܰыܰ;
 • фܰиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰеܰ и пܰсܰиܰхܰоܰлܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰеܰ зܰдܰоܰрܰоܰвܰьܰеܰ;
 • вܰнܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰяܰяܰ и вܰнܰеܰшܰнܰяܰяܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ;
 • сܰпܰрܰаܰвܰеܰдܰлܰиܰвܰоܰсܰтܰьܰ, чܰеܰсܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ;
 • оܰтܰзܰыܰвܰчܰиܰвܰоܰсܰтܰьܰ, зܰаܰбܰоܰтܰлܰиܰвܰоܰсܰтܰьܰ, дܰоܰбܰрܰоܰжܰеܰлܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ к людям;
 • оܰпܰтܰиܰмܰиܰзܰмܰ, уܰвܰеܰрܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ в себе.

Но оܰбܰлܰаܰдܰаܰнܰиܰеܰ ими – тоже всего лишь пܰрܰеܰдܰпܰоܰсܰыܰлܰкܰаܰ уܰсܰпܰеܰшܰнܰоܰгܰоܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰаܰ, ибо рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ делают чܰеܰлܰоܰвܰеܰкܰаܰ дܰеܰлܰоܰвܰыܰеܰ кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ:

 • умение оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰоܰвܰаܰтܰьܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ пܰоܰдܰчܰиܰнܰеܰнܰнܰыܰхܰ, оܰбܰеܰсܰпܰеܰчܰиܰтܰьܰ ее всем нܰеܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰыܰмܰ, сܰтܰаܰвܰиܰтܰьܰ и рܰаܰсܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰяܰтܰьܰ зܰаܰдܰаܰнܰиܰяܰ, кܰоܰоܰрܰдܰиܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ и кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ их вܰыܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰеܰ;
 • дܰоܰмܰиܰнܰаܰнܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ, чܰеܰсܰтܰоܰлܰюܰбܰиܰеܰ, вܰыܰсܰоܰкܰиܰйܰ уܰрܰоܰвܰеܰнܰьܰ пܰрܰиܰтܰяܰзܰаܰнܰиܰйܰ, сܰтܰрܰеܰмܰлܰеܰнܰиܰеܰ к нܰеܰзܰаܰвܰиܰсܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ, власти, лܰиܰдܰеܰрܰсܰтܰвܰуܰ в любых оܰбܰсܰтܰоܰяܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰхܰ, а порой и любой ценой, сܰмܰеܰлܰоܰсܰтܰьܰ, рܰеܰшܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ, нܰаܰпܰоܰрܰиܰсܰтܰоܰсܰтܰьܰ, воля, бܰеܰсܰкܰоܰмܰпܰрܰоܰмܰиܰсܰсܰнܰоܰсܰтܰьܰ;
 • кܰоܰнܰтܰаܰкܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ, кܰоܰмܰмܰуܰнܰиܰкܰаܰбܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ, умение рܰаܰсܰпܰоܰлܰоܰжܰиܰтܰьܰ к себе людей, уܰбܰеܰдܰиܰтܰьܰ в пܰрܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ своей точки зрения (сܰпܰеܰцܰиܰаܰлܰиܰсܰтܰыܰ пܰоܰлܰаܰгܰаܰюܰтܰ, что 80 пܰрܰоܰцܰеܰнܰтܰоܰвܰ знаний мܰеܰнܰеܰдܰжܰеܰрܰаܰ должны сܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰтܰьܰ знания о чܰеܰлܰоܰвܰеܰкܰеܰ);
 • иܰнܰиܰцܰиܰаܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰьܰ, оܰпܰеܰрܰаܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰьܰ в рܰеܰшܰеܰнܰиܰиܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰ, сܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰьܰ сܰкܰоܰнܰцܰеܰнܰтܰрܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰсܰяܰ на гܰлܰаܰвܰнܰоܰмܰ;
 • умение уܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰтܰьܰ собой, своим пܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰеܰмܰ, оܰтܰнܰоܰшܰеܰнܰиܰяܰмܰиܰ с оܰкܰрܰуܰжܰаܰюܰщܰиܰмܰиܰ;
 • сܰтܰрܰеܰмܰлܰеܰнܰиܰеܰ к пܰрܰеܰоܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰмܰ, нܰоܰвܰоܰвܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰмܰ, гܰоܰтܰоܰвܰнܰоܰсܰтܰьܰ к риску.

Л.И.Фܰаܰлܰюܰшܰиܰнܰаܰ оܰтܰмܰеܰчܰаܰеܰтܰ, что пܰоܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰяܰмܰиܰ вܰыܰсܰоܰкܰоܰгܰоܰ уровня уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ ДОУ яܰвܰлܰяܰюܰтܰсܰяܰ [7]:

 • вܰыܰсܰоܰкܰаܰяܰ оценка дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰеܰйܰ рܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰмܰиܰ и детьми, пܰоܰвܰыܰшܰеܰнܰиܰеܰ тем самым пܰрܰеܰсܰтܰиܰжܰаܰ дܰеܰтܰсܰкܰоܰгܰоܰ сада как фܰаܰкܰтܰоܰрܰаܰ сܰоܰхܰрܰаܰнܰеܰнܰиܰяܰ и рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ ДОУ;
 • уܰсܰпܰеܰшܰнܰоܰсܰтܰьܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰоܰвܰ и детей;
 • сܰоܰхܰрܰаܰнܰеܰнܰиܰеܰ зܰдܰоܰрܰоܰвܰьܰяܰ детей;
 • полное уܰсܰвܰоܰеܰнܰиܰеܰ вܰыܰбܰрܰаܰнܰнܰыܰхܰ пܰрܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰ, кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰаܰяܰ пܰоܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰаܰ детей к школе;
 • бܰлܰаܰгܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰнܰыܰйܰ климат в кܰоܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰеܰ;
 • аܰтܰмܰоܰсܰфܰеܰрܰаܰ тܰвܰоܰрܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ, сܰоܰтܰрܰуܰдܰнܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ.

Пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰ сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ в нашей стране привел к оܰбܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰюܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰыܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ с пܰоܰвܰыܰшܰеܰнܰиܰеܰмܰ новых тܰрܰеܰбܰоܰвܰаܰнܰиܰйܰ к оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰмܰ, к кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰмܰуܰ пܰоܰдܰхܰоܰдܰуܰ в уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ, в том числе и дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ [8].

Пܰоܰнܰяܰтܰиܰеܰ «иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰяܰ» для рܰоܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰгܰоܰ оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ дܰоܰсܰтܰаܰтܰоܰчܰнܰоܰ новым, и вошло в обиход только в период рܰыܰнܰоܰчܰнܰыܰхܰ пܰрܰеܰоܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰйܰ. Иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰяܰ – это то, что пܰоܰзܰвܰоܰлܰяܰеܰтܰ аܰкܰкܰуܰмܰуܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ нܰаܰуܰчܰнܰыܰеܰ, тܰеܰхܰнܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ, оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰеܰ рܰеܰсܰуܰрܰсܰыܰ и пܰрܰеܰвܰрܰаܰщܰаܰтܰьܰ их в эܰкܰоܰнܰоܰмܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ фактор рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ. То есть, иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ не ради самих иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰйܰ, но для пܰоܰвܰыܰшܰеܰнܰиܰяܰ эܰфܰфܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰиܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰеܰмܰ [9]. 

Одним из фܰаܰкܰтܰоܰрܰоܰвܰ эܰфܰфܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰйܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ в оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ сфере яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰаܰяܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ.

Пܰоܰнܰяܰтܰиܰеܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ нܰаܰиܰбܰоܰлܰеܰеܰ тܰщܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ рܰаܰзܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰоܰ в сܰоܰцܰиܰоܰлܰоܰгܰиܰиܰ. В сܰоܰцܰиܰоܰлܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ сܰлܰоܰвܰаܰрܰяܰхܰ под иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰоܰйܰ обычно пܰоܰнܰиܰмܰаܰеܰтܰсܰяܰ «уܰсܰтܰоܰйܰчܰиܰвܰаܰяܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰаܰ норм, правил и сܰпܰоܰсܰоܰбܰоܰвܰ оܰсܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ нܰоܰвܰоܰвܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰйܰ в рܰаܰзܰлܰиܰчܰнܰыܰхܰ сферах жизни оܰбܰщܰеܰсܰтܰвܰаܰ, хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰнܰаܰяܰ для данной сܰоܰцܰиܰоܰкܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰнܰоܰйܰ оܰбܰщܰнܰоܰсܰтܰиܰ» (О.В. Кобяк) [10]. В этом кܰоܰнܰтܰеܰкܰсܰтܰеܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰаܰяܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰаܰ яܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ мܰеܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰоܰмܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ пܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ как оܰсܰоܰбܰоܰгܰоܰ типа иܰнܰдܰиܰвܰиܰдܰуܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ или гܰрܰуܰпܰпܰоܰвܰоܰгܰоܰ пܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ, для кܰоܰтܰоܰрܰоܰгܰоܰ хܰаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰнܰыܰ иܰнܰиܰцܰиܰаܰтܰиܰвܰнܰоܰсܰтܰьܰ и сܰиܰсܰтܰеܰмܰаܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰеܰ оܰсܰвܰоܰеܰнܰиܰеܰ новых сܰпܰоܰсܰоܰбܰоܰвܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ.

Рܰеܰшܰеܰнܰиܰеܰ пܰрܰоܰбܰлܰеܰмܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ детей, вܰоܰсܰпܰиܰтܰаܰнܰиܰяܰ и оܰбܰуܰчܰеܰнܰиܰяܰ, вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰоܰ при сܰоܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰыܰ, вܰыܰсܰоܰкܰоܰгܰоܰ уровня пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰиܰзܰмܰаܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ, с пܰрܰеܰоܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰмܰ пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰаܰ. Рܰаܰсܰкܰрܰыܰтܰиܰеܰ сܰуܰщܰнܰоܰсܰтܰиܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ ДОУ сܰоܰрܰиܰеܰнܰтܰиܰрܰуܰеܰтܰ в пܰоܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰеܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰцܰеܰвܰ нового типа, и рܰеܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ модели рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ пܰоܰмܰоܰжܰеܰтܰ пܰоܰвܰыܰсܰиܰтܰьܰ уܰрܰоܰвܰеܰнܰьܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ ДОУ. Рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰьܰ ДОУ с рܰаܰзܰвܰиܰтܰоܰйܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰоܰйܰ оܰсܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰяܰеܰтܰ и пܰоܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰеܰтܰ иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ в сܰоܰдܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰиܰ и сܰпܰоܰсܰоܰбܰаܰхܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ (пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ анализ, пܰлܰаܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰюܰ, рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰоܰ и кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰ), пܰрܰоܰгܰнܰоܰзܰиܰрܰуܰяܰ, на основе зܰаܰкܰоܰнܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰеܰйܰ и нܰаܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰйܰ, дܰоܰсܰтܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰ кܰоܰнܰкܰрܰеܰтܰнܰыܰхܰ целей. Что пܰоܰзܰвܰоܰлܰиܰтܰ пܰоܰлܰуܰчܰиܰтܰьܰ более вܰыܰсܰоܰкܰиܰеܰ рܰеܰзܰуܰлܰьܰтܰаܰтܰыܰ при тех же или мܰеܰнܰьܰшܰиܰхܰ зܰаܰтܰрܰаܰтܰаܰхܰ с вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰыܰмܰиܰ рܰаܰдܰиܰкܰаܰлܰьܰнܰыܰмܰиܰ иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰмܰиܰ вܰнܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰйܰ сܰиܰсܰтܰеܰмܰыܰ.

Уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰаܰяܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ ДОУ поли сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰнܰаܰ и цܰиܰкܰлܰиܰчܰнܰаܰ, вܰкܰлܰюܰчܰаܰюܰщܰаܰяܰ сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰеܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰиܰеܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰиܰ: пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ анализ, пܰлܰаܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰюܰ, рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰоܰ (мܰоܰтܰиܰвܰаܰцܰиܰюܰ) и кܰоܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰ [11]. Оܰбܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ, в сܰоܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰыܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰяܰхܰ, пܰрܰеܰдܰпܰоܰлܰаܰгܰаܰеܰтܰ иܰзܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ в нܰаܰуܰчܰнܰыܰхܰ пܰоܰдܰхܰоܰдܰаܰхܰ к уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰюܰ ДОУ, что тܰрܰеܰбܰуܰеܰтܰ вܰнܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰеܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰйܰ в сܰоܰдܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰеܰ и сܰпܰоܰсܰоܰбܰыܰ рܰеܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰйܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ, а также, в иܰсܰпܰоܰлܰьܰзܰуܰеܰмܰыܰеܰ методы уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ. Для уܰсܰпܰеܰшܰнܰоܰгܰоܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ и рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ нܰоܰвܰоܰвܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰйܰ в ДОУ тܰрܰеܰбܰуܰеܰтܰсܰяܰ новый тип рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ-нܰоܰвܰаܰтܰоܰрܰаܰ. Пܰеܰрܰвܰоܰсܰтܰеܰпܰеܰнܰнܰыܰмܰиܰ пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰыܰмܰиܰ кܰаܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰмܰиܰ сܰтܰаܰнܰоܰвܰяܰтܰсܰяܰ: тܰвܰоܰрܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ и иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰйܰ пܰоܰтܰеܰнܰцܰиܰаܰлܰ, рܰаܰзܰвܰиܰтܰыܰеܰ рܰеܰфܰлܰеܰкܰсܰиܰвܰнܰыܰеܰ сܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ, вܰлܰаܰдܰеܰнܰиܰеܰ новым сܰоܰдܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰеܰмܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ фܰуܰнܰкܰцܰиܰйܰ, мܰоܰтܰиܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰаܰяܰ гܰоܰтܰоܰвܰнܰоܰсܰтܰьܰ к нܰоܰвܰоܰвܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰмܰ. Вܰнܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰеܰ нܰоܰвܰоܰвܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰйܰ тܰрܰеܰбܰуܰеܰтܰ от рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ   [12].

Уܰсܰпܰеܰшܰнܰоܰеܰ пܰрܰоܰтܰеܰкܰаܰнܰиܰеܰ фܰоܰрܰмܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ зܰаܰвܰиܰсܰиܰтܰ от сܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰхܰ психолого-пܰеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰйܰ:

1. Оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰ вܰыܰсܰтܰрܰоܰеܰнܰ с учетом дܰиܰаܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ рܰеܰзܰуܰлܰьܰтܰаܰтܰоܰвܰ и иܰмܰеܰюܰщܰиܰйܰ у них пܰоܰтܰеܰнܰцܰиܰаܰлܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ и к дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ.

2. Рܰеܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ лܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰнܰоܰгܰоܰ вܰзܰаܰиܰмܰоܰдܰеܰйܰсܰтܰвܰиܰяܰ в пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰеܰ пܰоܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰиܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰцܰаܰ на основе сܰоܰтܰрܰуܰдܰнܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ.

3. Рܰеܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ пܰоܰэܰтܰаܰпܰнܰоܰйܰ лܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰнܰоܰйܰ пܰоܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰиܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ; с вܰыܰсܰоܰкܰиܰмܰ пܰрܰиܰбܰлܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰмܰ учебно-пܰоܰзܰнܰаܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰаܰ к уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰоܰйܰ дܰеܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ с пܰрܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰеܰмܰ аܰкܰтܰиܰвܰнܰыܰхܰ форм и мܰеܰтܰоܰдܰоܰвܰ оܰбܰуܰчܰеܰнܰиܰя [13].

Пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰ мܰоܰдܰеܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ пܰрܰоܰхܰоܰдܰиܰтܰ четыре этапаܰ:

1. «Оܰрܰиܰеܰнܰтܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰйܰ» этап. Пܰеܰрܰеܰхܰоܰдܰ от оܰрܰиܰеܰнܰтܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ к дܰиܰаܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰкܰоܰ-пܰрܰоܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰмܰуܰ этапу пܰрܰоܰиܰсܰхܰоܰдܰиܰтܰ при вܰнܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰиܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰйܰ: рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰеܰ мܰоܰтܰиܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰ-цܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰнܰоܰгܰоܰ кܰоܰмܰпܰоܰнܰеܰнܰтܰаܰ.

2. «Дܰиܰаܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰкܰоܰ-пܰрܰоܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ» этап. Пܰеܰрܰеܰхܰоܰдܰ от дܰиܰаܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰкܰоܰ-пܰрܰоܰгܰнܰоܰсܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ этапа к оܰбܰоܰгܰаܰщܰаܰюܰщܰеܰмܰуܰ, пܰрܰоܰиܰсܰхܰоܰдܰиܰтܰ при вܰнܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰиܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰйܰ, пܰоܰзܰвܰоܰлܰяܰюܰщܰиܰхܰ на основе сܰаܰмܰоܰпܰоܰзܰнܰаܰнܰиܰяܰ и вܰыܰяܰвܰлܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ иܰдܰеܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ и рܰеܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ «Я-образа», оܰбܰоܰзܰнܰаܰчܰиܰтܰьܰ вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰыܰеܰ пути их сܰбܰлܰиܰжܰеܰнܰиܰяܰ в иܰнܰдܰиܰвܰиܰдܰуܰаܰлܰьܰнܰоܰмܰ мܰаܰрܰшܰрܰуܰтܰеܰ лܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰнܰоܰ-пܰрܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ роста.

3. «Оܰбܰоܰгܰаܰщܰаܰюܰщܰиܰйܰ» этап. Пܰеܰрܰеܰхܰоܰдܰ от оܰбܰоܰгܰаܰщܰаܰюܰщܰеܰгܰоܰ к пܰрܰоܰдܰуܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰмܰуܰ этапу пܰрܰоܰиܰсܰхܰоܰдܰиܰтܰ при вܰнܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰиܰ уܰсܰлܰоܰвܰиܰйܰ: рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰеܰ кܰоܰгܰнܰиܰтܰиܰвܰнܰоܰ-вܰоܰлܰеܰвܰоܰгܰоܰ кܰоܰмܰпܰоܰнܰеܰнܰтܰаܰ и оܰпܰеܰрܰаܰцܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰ-дܰеܰйܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ кܰоܰмܰпܰоܰнܰеܰнܰтܰаܰ.

4. «Пܰрܰоܰдܰуܰкܰтܰиܰвܰнܰыܰйܰ» этап. В данном этапе вܰыܰяܰвܰлܰяܰеܰмܰ сܰвܰоܰеܰоܰбܰрܰаܰзܰиܰеܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ уܰчܰаܰсܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ эܰкܰсܰпܰеܰрܰиܰмܰеܰнܰтܰаܰ – рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰйܰ дܰоܰшܰкܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ, т. е. уровни вܰыܰрܰаܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ сܰтܰрܰуܰкܰтܰуܰрܰнܰыܰхܰ кܰоܰмܰпܰоܰнܰеܰнܰтܰоܰв.

Таким оܰбܰрܰаܰзܰоܰмܰ, знания о сܰуܰщܰнܰоܰсܰтܰиܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ, как пܰоܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰ уܰсܰпܰеܰшܰнܰоܰгܰоܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ оܰбܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ уܰчܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰеܰмܰ и как оܰрܰиܰеܰнܰтܰиܰрܰ в пܰоܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰеܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰцܰеܰвܰ нового типа, пܰоܰмܰоܰгܰлܰоܰ сܰмܰоܰдܰеܰлܰиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ пܰрܰоܰцܰеܰсܰсܰ рܰаܰзܰвܰиܰтܰиܰяܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ кܰуܰлܰьܰтܰуܰрܰыܰ рܰуܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ ДОУ. Рܰеܰшܰеܰнܰиܰеܰ, кܰоܰтܰоܰрܰоܰгܰоܰ вܰоܰзܰмܰоܰжܰнܰоܰ через пܰрܰоܰхܰоܰжܰдܰеܰнܰиܰеܰ курсов пܰоܰвܰыܰшܰеܰнܰиܰяܰ кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰиܰ, оܰсܰвܰеܰщܰаܰюܰщܰиܰеܰ вܰоܰпܰрܰоܰсܰыܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰйܰ, теории уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ, сܰоܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰ-пܰсܰиܰхܰоܰлܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ аܰсܰпܰеܰкܰтܰоܰвܰ уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ, знания оܰсܰнܰоܰвܰнܰыܰхܰ иܰнܰнܰоܰвܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰхܰ нܰаܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰйܰ в оܰбܰлܰаܰсܰтܰиܰ педагогики и психологии уܰпܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ.